"Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu"
Što je, je !
Blog
četvrtak, ožujak 29, 2012
            Radom čovjek ulazi u dublje dijelove Učenja u kojima se uče razni dijelovi samog Učenja, tipa Kosmologija, određene vježbe od disanja, položaja, Osjećaja Ja, manifestacije Ja u svakodnevnim okolnostima, bivanja u Sadašnjem trenutku i vremenom većina zaboravlja osnovnu vježbu, osnovno sredstvo koje je radio na početku Rada, koje ga je uvelo u sam Rad. Postoji niz razloga zašto se to dešava. U njih ne želim previše ulaziti sem neke od njih napomenuti kako bi imali mogućnost da sagledate pogubno djelovanje Uma na Praksu koju radite.  Jasno je da svi želimo da idemo na "višu" Praksu. No, kako smo to izmjerili da je nešto "viša" ili "niža" Praksa? S čim mjerimo, izmjeravamo, odmjeravamo Praksu koju radimo?            Vjerujem da je kod većine problem u mnoštvu informacija kojima smo bombardovani i koje se oko nas nalaze te raznim "iskustvima" o kojima možemo da čitamo, čujemo i direktno doživimo kada probamo neke tehnike i načine. Um je mjerenje, izmjeravanje, upoređivanje. On na tome opstaje i gradi sam sebe. On određuje što je to "niža" a što je to "viša" Praksa u odnosu na filtere koje u sebi ima, navike, ubjeđenja, asocijacije, ideje koje prima ili koje odbacuje.

            S druge strane, Nestrpljenje. Svi želimo što prije, na prečac da proletimo u neka nedefinisana, previše mistificirana Stanja o kojima NEMAM BLAGE VEZE no ČULI SMO za njih, VJERUJEMO da je to tako dok u biti to samo odgovara Ubjeđenju Uma, Idejama koje on ima i BJEŽANJU od sebe samog. U tu grupu spada većina "novih" tehnika, spiritualnih tehnologija, "brzih i prodornih" tehnika, i ko zna koji sve naziv su stavili i time privukli "leptire na svijetlo".

            Postoji i niz drugih stvari, o kojima je teško nešto reći a ne navuči te Energije i djelovanja na sebe, samim tim što se u to upliće. Zbog toga se o nekim stvarima priča tiho, određenim ljudima koji su počeli da Uviđaju pozadinsku igru Sila koje djeluju na ovom prostoru. No, to za sada nije naša briga. Naša briga je naš Rast i Razvoj.

            Nemalo puta sam pričao problematici Sadašnjeg Trenutka, kako je to popularno zvano, ili prezentirano od onih koji su tzv. "autoriteti". Dapače, glupo bi bilo reći da Sadašnji Trenutak nije određeno Stanje Svijesti koje se dostiže Uviđanjem da mi stalno "šetkamo" od Prošlosti do Budućnosti te da se mi, tj. naša Svijesnost, ne zadržava na Trenutku. No, najčešće to "Sadašnji Trenutak" nema veze sa Stanjem Budnosti. Iako nam to kako prezentuju zbunjeni svojom zbunjenošću.

            Tradicija nestaje. Ne zato što je ona nemoćna da nešto da, ne zato što ona nema odgovore, ne zato što nema moć Djelovanja i Mjenjanja Čovjeka u skladu sa njegovom Mogučnošću. Već zato što NEMA ČOVJEKA koji može da je razumije, jer Um je doživio određenu Degradaciju i samim tim Načini i Učenja Tradicije ne mogu da se primjene jer NEMA PLODNOG tla na koje bi se SJEME ZASADILO.

            Tradicija nije nastala od nekih zaostalih bića ili ljudi, već od Tradicija i Civilizacija koje su bile naprednije od nas. Ne nazadnije. Većina današnjih tehnika i načina upravo se temelje na Tradiciji koja je uveliko izmjenjena. Naravno da treba određena prilagodba, ali da li mjenjanje načina daje tu prilagodbu, ili je riječ o nečemu drugom?

            Kada Posmatram sebe ja mislim da nisam nimalo napredovao, kako je to neka slaba Praksa, kako postoje načini koji su mnogo brži kako bi doživio to FAMOZNO VIŠE Stanje o kojem svi pričaju. Pazite, KAŽEM o kojem SVI PRIČAJU. Nisam rekao da ga imaju. Već da pričaju. A to je velika razlika. Želim da doživim Više Sebe, postanem ovo ili ono, postignem ono što u sebi želim da postignem, da imam Stanje koje će me izdići iz smrada kanalizacije u kojoj se nalazim, koja će mi dati Moć Djelovanja i Ispoljenja koje ide u domen fantazije i slično.

            VIDITE li grešku? Vidite li Um koji djeluje u pozadini? Možete li prepoznati djelovanje Zakona koji ne žele da se vi Razbudite? Možete li vidjeti Projekciju koja se iza ovog zbiva? Primjećujete li kako mehanička "ja" ili Mehanizmi ili Osobine ili Indentifikacije ili pogrešne ideje djeluju u pozadini ovog? Šta vam to govori?

            Kada uvidim u sebi da moj Um me požuruje, da to kažem ovako laički, kao što duhovnjaci koriste riječ Ego, onda ono što trebam da napravim jeste da se vratim na TEMELJENU PRAKSU POSMATRANJA sebe, misli, emocija, pokreta, seksualnosti. Da se "spustim" na "niži" nivo Posmatranja i intezivno, precizno, jasno, direktno SAGLEDAVAM i POSMATRAM Um koji stvara potencijal i gura u određenom pravcu kako bi POSTIGAO ko zna šta što si je zacrtao.

            Uskoro uviđam da moj Um bijesni, da se smjenjuju mala "ja", Mehanizmi koji ne žele da rade tu Praksu, jer pobogu ona je "niska" ona je "početnička", nju sam odavno prevazišao. Samim tim postaje mi jasno da je to Iluzija, Fatamorgana koju projektujem i BJEŽIM od sebe, te se navodim SLIKAMA koje mi je Um predstavio i rekao da su Validne.

            Jasno znam jedan Tantrički Aksiom koji kaže: "Kada ne znaš šta da radiš, kako da se postaviš, kada ne znaš koju Reakciju ili Akciju dupustiš, tada POSMATRAJ, SVJEDOČI onom što se zbiva i nema greške. Jer Svjedoćenje je tvoja PRIRODA."

            Svjedoćenje ili Posmatranje.

            Posmatram ono što se u meni dešava bez da se na bilo koji način upetljavam u to što vidim. Zurim u Datost, kako bi se to reklo. Gledam bez mješanja. Ne odbacujem, ne prihvatam, ne mjenjam ono što vidim, ne prosuđujem, ne stajem ni na jednu stranu već prosto to GLEDAM ali na način kao da to PRVI PUT vidim i nikada nisam imao prilike da se s tim susretnem.

            To je Posmatranje, Svjedoćenje koje je potrebno i koje čovjek mora REDOVNO da vrši. U to ulazi svo Znanje Rada koje imate, jer ono vas održava, ono vam daje Motivaciju i Cilj, daje vam mogućnost Djelovanja.

            Zar ste mislili da Posmatranje nije Djelovanje? Posmatranje JESTE DJELOVANJE. Problem je u tome što na tu tzv. "pasivnost" posmatrača niste navikli. Mislite da morate da se "krećete" sa promjenama, tokom. Da vas Energija promjenjivosti nosi i ako može u pravcu kojem ste vi poželjeli. Ali da li ste to baš vi poželjeli? Hm..

            Obično, i to se uvijek dešava, početnik ili neko na sredini Puta želi da ide na "napredne" Prakse. Oni na kraju Puta se vraćaju na one "početničke" Prakse. Da mi je bila Mudrost tada kada je trebala, da sam još više se posmatrao sada bih ima mnogo dublja Stanja od onih koja imam. No, pravila su jasna. Krug mora da se zatvori.

            Ta Mudrost govori o igrarijama Uma i kako se razvijamo, kako sazrijevamo, tako se ono što nam je na početku Puta rečeno, ponovo vraća u opticaj. Ponovo krećemo sa Praksom koja nam je bila "niska", "početnička".

            Kada bi ste razumijeli samo dio onog što razumije čovjek koji je prošao Stazom, naravno određenim njenim dijelom, tada bi ste znali što to znači, i zašto je to tako. Vidjeti i Ispoljiti se Viđenjem to je ono od čega bježimo jer mislimo da je to "početnička" Praksa. No, mnoge stvari nam nema ko pojasniti jer su isti kao mi, samo ih smatramo "nekim i nečim".

            Zadržati Stav Posmatrača, ne bježati od onog što u nama postoji i što se ispoljava, održati Pažnju u povišenom stanju, suočiti se sa onim što vidimo, to vodi Višim Stanjima Svijesti. Budnost nije nešto što dobijate, to već imate. No, ne možete biti u tom Stanju jer mislite da to Stanje morate zadobiti. Mnogi Majstori su se poigrali tom ideom. Čitajući Gurđijeva, Uspenskog, Morisa, Beneta, Nisargadattu, Ramanu i slične Majstore počinjete graditi svoje iluziorni svijet ubjeđenja. Počinjete misliti da Budnost morate dobiti, da je morate osvojiti, da nemate Biće, da nemate Moć Djelovanja i slično. Istina je da je to tako, ali Istina je da to i nije tako. Brkate NIVO kao i ČOVJEKA kojem je to rečeno.

            Ukoliko NEMA Stanja ili određenog NIVOA NIKADA ne bi NI MOGLI da DOĐETE DO NJEGA. No, znajući koje ljude imaju oko sebe oni su prilagođavali svoju priču tom sloju ljudi kako bi ih Motivisali, izbjegli pretjeranu Fanataziju, tj. djelovali na Kvalitet Uma koji imamo kako bi nas natjerali na Napor ka Buđenju.

            S druge strane imamo likove poput nekih tzv. advaita koje sprečavaju bilo kakav napredak čovjeka govoreći mu da on već ima sve što treba da ima. Neki od njih djeluju na nivou Idiota koji ne shvata što priča. Drugi djeluju na Iskustvu i Znanju da TO JESTE tako, ali ne shvataju Um, jer ga NIKADA NISU ni posmatrali, sem se distancirali od njega. Neki su UBJEĐENI da je to KRAJ i da nema šta da se radi i slično. Sve to je u redu, i s jedne stran jeste tako. No to reći umu Idiota znači da je taj završio sa svojom Praksom, koja i nije neka, da se razumijemo. Nešto najniže u tim Stanjima. No, nije svima data Mogućnost kretanja ka Najvišem. Neki moraju naseliti i "niže" ravni Postojanja koje je iznad ovog. Šta se tu može?!         

            Znači, POSMATRANJE. Posmatrajte sve što se u vama dešava, posmatrajte Reakcije koje imate na Spoljašnjost, Posmatrajte Spoljašnjost kao Reakciju na Unutrašnju Stvarnost Posmatranja. GLEDAJTE, ili je bolja riječ, BULJITE U DATOST onog što je ispred vas, bez "treptanja", bez Očekivanja, prosuđivanja, ubjeđenja, želje. Ne prihvatajte mahito ludilo Uma koji vas ubjeđuje kako je nešto "više" od nečeg drugog već i njega Posmatrajte kao i sve ostalo. To je PRAKSA koja DAJE TEMELJ i na koju ćete se vraćati milione puta i uvijek će biti različita jer će uvijek RAZLIČIT ČOVJEK da je vrši.

            Morate shvatiti da je jedan čovjek krenuo na Put ka Sebi i koristio te "početničke" Prakse, sada je radi DRUGI ČOVJEK i samim tim Praksa je drugačija. Put mjenja Punika u skladu sa Potencijalom, Mogućnošću koju Putnik ima, ali i u skladu sa Zrelošću Putnika. Razumite, između PUTa i PUTnika nema razlike. Kada vas Put nanese na isti predio, nakon nekoliko godina Rada, taj predio, krajolik kojim ste nekada prošli VIŠE NIJE ISTI, JER VI NISTE ISTI.         

            Na ovu Praksu idu sve ostale. Ali isto tako postoji i dodatci koji se rade na ovoj praksi i o kojim vam sada ne želim da pričam, a imaju veze sa Kvalitetom Posmatrača i čišćenjem Posmatrača od "ja" koja tu ne pripadaju. Ili čak Praksi koja se veže sa Posmatranjem u kojoj se i sam Posmatrač odbacuje, što je mnogo "viša" Praksa od one koju naš Um može sada da percepira, ali SVE ONE DODAJU se na Posmatranje.

            Posmatranje IZVIRE iz Budnosti. Bez obzira što generalno se ne nalazimo na tom Stepenu Svijesti. Ako ovo razumijete nemam što da vam dalje dodam. Jer ćete s tim Razumijevanjem dobiti odgovore koji vam nedostaju. Posmatranje je POKRET koji izvire u Posmatraču koji je NEPROMJENJIV i taj POKRET POSMATRANJA JE SHAKTI, Energija koja ima Moć Djelovanja.

            Učenja nisu data do kraja, ni ne postoji neko ko ima sve ključeve. Što je i dobro, jer bi svi ključevi danas bili izgubljeni. Ali postoje ljudi koji ZNAJU KAKO da nađu KLJUČEVE kroz nekoliko različitih Praksi, koji imaju Zadatak da objedine određene Prakse i daju ponovo Informacije i Znanje koje je izgubljeno. Svaki takav Čovjek ima određeni Pravac kretanja koji odgovara Impresijama ili Samsarama koje živi i koje mora da proživi. No, nekada dođu i oni koji imaju Impresiju ili Samsaru da objedine određene Prakse i da iz njih izvade Kvaliet te upotrebe ga ili predaju dalje. Svi znamo takve ljude. Neke od njih često pominjem, ali sada neću.           

            Posmatram. To je sve što treba da radim i to je sve što Radim. Posmatram sve, Posmatram Datost, Posmatram i samog Posmatrača koji Posmatra. I sve odgovore primam, sve mi se daje shodno mom Posmatranju - TO JE CILJ. Unijeti POSMATRANJE U SVAKI ASPEKT.

            Vi niste puno različiti od Posmatranja. Ima razlike ali ona je minorna. Kada znate Sebe, tada Znate Posmatrača, tada se ponovo vraćate Posmatranju. APSURD.

            Da mi je to neko mogao reći kada sam krenuo u Rad.

            No, zbog Uma koji sam imao ili imam, morao sam SAM doći do ovoga. Znate kako se kaže, najskuplja je škola koju sam prođeš. Platiš samim Životom.

            Nemojte bježati od Posmatranja. To što želi da pobjegne, to što vas ubjeđuje kako je to "niska", "početnička" Paksa je TO ŠTO SE MORA POSMATRATI. To je Zamka Uma. Morate VIDJETI svaki dijelič njega inače ćete zaglaviti kao mnogi tzv. majstori, advaite koje se pojavljuju po svijetu i slično. Oni ne mogu dalje. Tu gdje su tu je kraj, ali samo za njih i one koji rade kao oni.

            Sadašnji trenutci, ovi trenutci, ili ko zna koji trenutci, šta mislite kako se oni ispoljavaju? Posmatranjem. Ali se zapitajte, što je mnogo vrednije od Sadašnjeg Trenutka i trčavanja za njim, ZAŠTO TOLIKO ŽELITE Sadašnji Trenutak? Što je to u vama što ga juri? Pitajte se Dobra Pitanja i dobiće Dobre Odgovore.

            Malo je teskta kako bi vam opisao sve te dijelove, ali to i nije Cilj. To morate sami da vidite. Inače ćete pročitati, reći "Aha, sada znam" i to je to.

            Sjećam se jedne rečenice koja mi je rečena kada sam tražio određena pojašnjenja. Rečeno mi je: "Ako ti kažem lišću te VRISKA. A taj Vrisak je ono što se traži!"

            Shvatite ovo kako želite, ali dobro razmislite o Posmatranju.

 

            Zdravo Živo

 

Preneseno sa: mudrostpijeska.blogspot.com

stojeje @ 13:07 |Komentiraj | Komentari: 0